123-2341-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

Education & School 158 บาท ตำราเรียนราม POL4384 (63092) การบริหารท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย Books & Magazines

158.00฿

ตำราเรียนราม POL4384 (63092) การบริหารท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย ตำราเรียนราม POL4384 62075 การบริหารท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย

ผศ.ดร.พีระพงศ์ ภักคีรี

พิมพ์ครั้งที่ 4 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดกับภูมิปัญญา

บทที่ 2 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา

บทที่ 3 ภูมิปัญญาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

บทที่ 4 การบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

บทที่ 6 การวางแผนการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 7 การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

บทที่ 9 การควบคุมการบริหารท้องถิ่น

บทที่ 10 เครื่องมือการบริหาร